சிந்திக்க வினாக்கள்-132

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

 

10-12-2015 – வியாழன்

அலை இயக்கத்தைப் பற்றியத் தெளிவு வாழ்க்கைத் துறையில் நிலவி வரும் மயக்கங்களையும், குழப்பங்களையும் தீர்த்து வைக்கும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள். எவ்வாறு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்