சிந்திக்க வினாக்கள்-130

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

03-12-2015 – வியாழன்

அலை இயக்கப் பண்புகளாக மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்