சிந்திக்க வினாக்கள்- 13

வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு

24-11-2014

நேற்றைய வினாவில் “இறை அருளை பெறுவதற்கு“ என்பதற்குப் பதிலாக “இறை அருளை விரும்பினால்“ என்று உள்ளதே‘ ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்