சிந்திக்க வினாக்கள்-129

வாழ்க மனித அறிவு                         வளர்க மனித அறிவு

 

30-11-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே!

நானெனினும் நீ எனினும் ——- ஒன்றே;
நல்லுயிரில் ——– முன்பின்னாய் உள்ளோம்.

 …… வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளர்க அறிவுச் செல்வம்