சிந்திக்க வினாக்கள்-120

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

29-10-2015 – வியாழன்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே!

ஞாலத்தை அறிவது ——— . மூலத்தை அறிவது ——— .
…… வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்