சிந்திக்க வினாக்கள்- 12

வாழ்க மனித அறிவு                                                       வளர்க மனித அறிவு

23-11-2014

இறை அருளை விரும்பினால் மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்