சிந்திக்க வினாக்கள்-117

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

 

19-10-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே!

சொல்லாத முன் இருந்த ——— ப்போல
சொரூபமெல்லாம் பூரிக்குமுன் ——– .
                                      ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய புதிதாகஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள்

கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here)பதிவு

செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்