சிந்திக்க வினாக்கள்-116

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

   15-10-2015 – வியாழன்

 

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே!

ஒரு —————— சந்தேகமற, மாறமுடியாத, மாற்ற முடியாத வகையில் அறிந்து கொண்ட ——– நிலை ‘ஞானம்’ எனப்படும்.

                                                                                                                            ….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, புதிதாக

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here) பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்