சிந்திக்க வினாக்கள்- 11

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                   22-11-2014

 

இறையை ”ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன்” என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். எவ்வாறு மகரிஷி அவர்கள் அவ்வாறு கூறுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்