சிந்திக்க வினாக்கள்-107

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

 

14-09-2015 – திங்கள்

வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டறைக்குள் சென்றால் பார்வை தெரிவதற்கு சிறிது நேரம் எடுத்துக் கொள்வதற்கு காரணம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்