சிந்திக்க வினாக்கள்-106

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

10-09-2015 – வியாழன்

இனிப்பு சாப்பிட்ட உடன் தேனீர் அருந்தினால் தேனீரில் இனிப்பு(சர்க்கரை) குறைவாக உள்ளதுபோல் தெரிகின்றதே! ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்