சிந்திக்க வினாக்கள்-103

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

31-08-2015 – திங்கள்

ஆறாம் அறிவாகத் தன்மாற்றம் அடைந்த போது, ஏன் ஆறாம் அறிவிற்கு புலன்கள் உருவாகவில்லை? விளக்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்