சிந்திக்க வினாக்கள்-102

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

27-08-2015 – வியாழன்

 

கல்வியின் நான்கு அங்கங்களாக எவற்றைக் கூறுகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்            வளர்க அறிவுச் செல்வம்