சிந்திக்க வினாக்கள்-101

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

24-08-2015 – திங்கள்

 

‘தன் பிணக்குகளை முறையாகக் களைவதும் போர் என்று கூறும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள், அது எத்தனை வகைகளாக உள்ளது என்கிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                             வளர்க அறிவுச் செல்வம்