சிந்திக்க வினாக்கள்- 10

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

21-11-2014

 

 

எது தெய்வம்? யார் தெய்வம்? இந்த இரண்டு வினாக்களில் எது சரி? காரணம் என்ன?.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்