சிந்திக்க வினாக்கள்- 09

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

                                                   20-11-2014

 

எது எதுவாக இருந்தாலும் அது அதுவாக இல்லையோ அது தான் மனம் என்பது

சரியா?    சரி என்றாலும், சரியில்லை என்றாலும் காரணம் கூறவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்