சிந்திக்க வினாக்கள்- 08

 

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                   19-11-2014

       ஸ்ரீ சாந்தானந்த சுவாமிகள் அருளிய ஸ்ரீ ஸ்கந்த குரு கவசத்தில்

         “காமக் கசடுகள் யாவையும் களைந்திடுவாய்”

     என்கின்ற வரி எதனைத் தெரிவிக்கின்றது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்