சிந்திக்க வினாக்கள்- 07

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                   18-11-2014

 

1)   பரிணாமக் கசடுகள் என்றால் என்ன?

          

*****

கவனிக்கவும்: 16-11-2014 அன்று கொடுக்கப்பட்டிருந்த சிந்திக்க வினாக்களுக்கான விடை இன்றைய அறிவிற்கு விருந்தாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளது.   விருந்தை அருந்தவும். வாழ்க வளமுடன்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்