சிந்திக்க வினாக்கள்- 03

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

                  14-11-2014

1)       தெய்வ வழிபாடு வணக்கமா? இணக்கமா?   உங்கள் பதிலுக்கு நீங்கள் சொல்லும்

           காரணம்   யாது?

 

2)        யார் எந்த உருவத்தில் சிலையை வணங்கினாலும் அவர் வணங்குவது

           அவருடைய     அறிவேதான்.   இது சரியா, சரியில்லையா? காரணம் கூறவும்.

*****

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்