சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 89

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

10-07-2015—வெள்ளி

சிறந்த மனிதன் நற்குணங்களைப் பற்றிச் சிந்திக்கிறான். சாதாரண மனிதன் தன் சௌகரியங்களைப்  பற்றி சிந்திக்கிறான்.

….. அறிஞர். சார்லஸ் டிக்கன்ஸ்.

 

பயிற்சி—

1) இருவரையும் ஒப்பிட்டு என்ன கூற விரும்புகிறார் அறிஞர். சார்லஸ் டிக்கன்ஸ்.
2) அகத்தாய்வாளர்கள் என்ன விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்?
3) “இன்முகமும் எளிமையும் எனது செல்வம்” என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறியதற்கும் இதற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளா்க அறிவுச் செல்வம்