சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 85

வாழ்க மனித அறிவு                                 வளர்க மனித அறிவு

26-06-2015—வெள்ளி

“வாழ்க்கையின் இலட்சியம் இன்பம் என்று எண்ணி நாம் ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் ஞானம் தான் நம்வாழ்வின் உண்மையான இலட்சியம்.”              

                                                                                                         …… சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி— 1) இது எவ்வாறு சரி?
2) சிந்தித்து கட்டுரை எழுதி உங்களுக்குள்ளாகாகவும் மகிழுங்கள்.  பகிர்ந்து பிறரையும் மகிழச்செய்து மகிழுங்களேன். வாழ்க வளமுடன்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்