சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 73

வாழ்க மனித அறிவு                            வளர்க மனித அறிவு

15-05-2015— வெள்ளி 

நல்லதைப் படிக்கலாம், பேசலாம், கேட்கலாம் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது தெரியுமா? எந்த தடத்தில் சிந்திக்கிறோமோ அதைப் பொருத்து நம் எதிர்கால வாழ்க்கை அமையும்.

…… வாரியார் சுவாமிகள்

பயிற்சி—
1) இந்த உண்மையைப் போன்று வேறு மகான்கள் கூறிய பொன் மொழிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்