சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 67

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

                 24-04-2015— வெள்ளி

மனித சமுதாயத்தை நேசிப்பதைவிட சிறந்த ஞானம் உலகில் வேறெதுவும் இல்லை.

                                             … ஆதிசங்கரர்.

                   

பயிற்சி—

1)   இது சரிதானே!

2)   எவ்வாறு சரி?

3)   எது  “ஞானம்” என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதில், ஆதி சங்கரருடன் எவ்வாறு ஒன்றுபடுகிறார்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்