சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 64

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

 

11-04-2015— சனி

நல்லோரைக் காண்பது நல்லது. அவரோடு இணைந்து வாழ்தல் அதனினும் நல்லது.                                                                                                                                                    … புத்தர்.

பயிற்சி— 1) உண்மைதானே?

2) புத்தரின் இந்தக் கருத்தோடு யார் யார் இணைகிறார்கள்?

3) இணைந்து வாழ்தல் என்றால் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்