சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 58

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

 

21-03-2015— சனி

உண்மையில் கடவுளும், குருவும் வேறல்லர். ஓர் உருவானவரே.

                                                                                                                             …ஸ்ரீ ரமணா்
பயிற்சி—
1) எப்படி?
2) இது இந்த அமுத மொழி அறிவுறுத்துவது என்ன?
3) எப்போது, குருவின் சேர்க்கை பிறவிப் பயனை நல்கும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்