சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 50

வாழ்க மனித அறிவு     வளர்க மனித அறிவு

21-02-2015—சனி

பணம் செய்வதை எல்லாம் எழுதி வை. செலவழித்தது அவசியம்தானா என்று சிந்தித்துப் பார். சிக்கனம் தானாக வரும்.

….. மகாத்மா காந்தி அவர்கள்

பயிற்சி—1) சிக்கனம் என்பது என்ன?
2) சிக்கனம் என்பது அவசியமா? ஏன்?
3) சிக்கனம் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது என்ன?
4) சிக்கனத்திற்கும் இறை உணர்விற்கும் தொடர்புள்ளதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்