சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 42

 வாழ்க மனித அறிவு   வளர்க மனித அறிவு

 

24-01-2015

 

ஆன்மா தன்னுடன் பேசிக் கொள்வதே சிந்தனை.
                                                                                     …. பிளேட்டோ
பயிற்சி:

                   1) எப்படி?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்  வளா்க அறிவுச் செல்வம்