சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 40

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

17-01-2015

எதிர்காலத்தைக் கணிக்க சிறந்த வழி அதை உருவாக்குவதே.

…. மின்ஸ்டர் ஃபுல்லர்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்