சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 34

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

27-12-2014

வாய்ப்புகள் சூரியோதயம் போன்றவை; அதிக நேரம் காத்திருந்தால் உதய நேரம் தாண்டி விடும்.

…… ஓர் அறிஞர்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்