சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 33

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

                                         26-12-2014

 

காயின் புளிப்பை கனியின் இனிப்பாக மாற்றுவது அந்த மரத்தில் இயங்கும் அறிவுதான்.

 

 அவர்கள்……..வேதாத்திரி மகரிஷி

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்