சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 295(194)

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 295(194)

17-05-2020 — சனி

முயற்சி வெறும் உந்து சக்தி மட்டுமல்ல. ஆற்றலை வெளிக்கொணரும் கருவி”.

….. இரவீந்திரநாத் தாகூர்.

பயிற்சி:

1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் இரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள்?

2) முயற்சி என்பது தெய்வீகப்பண்பு என்று சொல்லமா? சரியா? சரியானால் எவ்வாறு?

3) முயற்சி பற்றி திருவள்ளுவர் எந்த அதிகாரத்தில் விளக்கியுள்ளார்?

4) முயற்சி பற்றி கூறும் அதிகாரத்திற்கு ஏன் அவ்வாறு பெயர் வைத்துள்ளார்?

5) அந்த அதிகாரம் எந்த அதிகாரத்திற்கு அடுத்ததாக வைக்கப்பட்டுள்ளது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்