சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 279

வாழ்க மனித அறிவு!                                              வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 279

 

07-12-2018 — வெள்ளி

“ பிரபஞ்ச இயக்கங்கள் அனைத்திலும் எண்ணம்தான் உயர்வானது.”

                                                                                                             . . . வேதாத்திரி மகரிஷி.
பயிற்சி—
                         1) என்ன கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

               2) எண்ணத்தை இயக்கம் என்கிறாரே?  எண்ண இயக்கத்தை  பிரபஞ்ச இயக்கத்தோடு ஒப்பிடுகிறாரே! இது எப்படி?

                         3) இத்தகைய சிறப்புடைய இயக்கமான எண்ண ஆற்றலைக் கொண்ட மனிதகுலம் ஏன் அல்லல் பட வேண்டும்?
                         4) அல்லலுக்கு என்ன தீர்வு?
                         5) எண்ணம் பற்றி பல அறிஞர்கள் கூறியிருந்தாலும் இவ்வாறாக வேறு யாராவது கூறியிருக்கிறார்களா?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!