சிந்திக்க அமுத மொழிகள் 276

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                    வளர்க மனித அறிவு

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் -276

                10-11-2018 — சனி

 உன் கொடிய பகைவன் உன்னிடம் இருக்கும் அறியாமைதான்” -அறிஞர் லா ரோஷ் புக்கோ.

 

பயிற்சி—

1)   என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் லா ரோஷ் புக்கோ?

2)   அறியாமை அவ்வளவு கொடியதா?

3)   என்ன செய்யும் அறியாமை?

4)   அவ்வாறெனில் எவ்வாறு அறியாமை போக்கிக் கொள்வது?

5)   அதற்கான பயிற்சி உள்ளதா?

6)   சுயமாக அறியாமையைப் போக்கிக் கொள்ள முடியாதா?

7) அறியாமை நீங்கினால் விளைவு என்ன?

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்