சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 275

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 275

            

   09-11-2018 — வெள்ளி

 Analysis_of_Thought

துவக்கத்தை விட முடிவை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்ய வேண்டும்” -அறிஞர் ஷோபன்.

                                                                       

பயிற்சி—

1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் ஷோபன்?

2) துவக்கம் என்றால் என்ன? முடிவு என்றால் என்ன?

3) துவக்கத்தைவிட ஏன் முடிவு பற்றி அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்கிறார் அறிஞர் ஷோபன்?

4)  அறிஞர் ஷோபனும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களும் எவ்வாறு இணைகிறார்கள் இந்த கண்டுபிடிப்பில்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்