சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 269

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 269

01-12-2017 — வெள்ளி

 

 

நான் யார்? எதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன்? என்பதை அறியாத வரை வாழ்க்கை என்பது சாத்தியமில்லை!

…. லியோ டால்ஸ்டாய்

பயிற்சி—
1) வாழ்க்கை சாத்தியமில்லை என்றால் என்ன பொருள்?
2) எதற்காக நாம் இப்பூவுலகிற்கு வந்துள்ளோம்?
3) ‘மாதா பிதா குரு தெய்வம்’ என்கின்ற முதுமொழிப்படி நிகழ்வுகள் தற்பொழுது நடைமுறையில் இல்லாத சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மாதா பிதா செய்த புண்ணியத்தால் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களைத் தரிசித்து குருவாக அடையச் செய்த இயற்கையின்/இறையின் நோக்கம் என்ன?
4) ‘நான் யார்?’ அறியாத முன் வாழ்க்கை சாத்தியமில்லை எனில் வாழ்ந்தது என்னவாகும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்