சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 268

                              வாழ்க மனித அறிவு                                  lotus  வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 268

25-11-2017—சனி

மனிதத் தன்மை, மேன்மை கைக்கு எட்டாத வானமல்ல. நாம் விரும்பினால் கைக்கு எட்டக்கூடியதே!

                                                                       . . .   கன்பூசியஸ்

 பயிற்சி—

1)    என்ன கூறுகிறார்  சீன அறிஞர் கன்பூசியஸ்?

2)    பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் கன்பூசியஸ் எண்ணியது இப்போது நிறைவேறி வருகின்றதா?

3)    எண்ணத்தின் வலிமை என்னே!  நாமும் அது போன்ற சமுதாயநல எண்ணங்களை பிரயோகிப்போமே!

4)    அன்று  கன்பூசியஸ் கூறிய  ‘விருப்பம் கைகூடக்கூடியது’  என்பதனை இந்த நூற்றாண்டில் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருப்பது எது?

 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                              வளா்க அறிவுச் செல்வம்