சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 266

வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 266

18-11-2017—சனி

தேவைகள் குறையும் அளவிற்கே தெய்வத்தன்மை அடைவோம்’

                                                                                                                                            ….. சாக்ரடீஸ்

பயிற்சி—
1) தேவைகள் குறைவதற்கும் தெய்வத்தன்மை அடைவதற்கும் என்ன தொடர்பு?
2) சிக்கனம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம்தான். தெய்வ அருளை பெறுவதற்கும் சிக்கனம் அவசியமா?
3) இது பற்றி திருவேதாத்திரியம் என்ன கூறுகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்