சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 265

வாழ்க மனித அறிவு                                                               வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 265

17-11-2017—வெள்ளி

நான் யார்? என்கின்ற கேள்வியைக் கேட்டுக்கொள். பதிலைத் தேடிச்செல். வழி புலப்படும்’

….. பகவான் ஸ்ரீரமணர்.

பயிற்சி—
1) என்ன வழி புலப்படும்?
2) ‘நான் யார்?’ என்கின்ற கேள்வி கேட்டு கருத்தியலாகவும். செய்முறையாகவும் பதில் பெறுவது எதனால் இந்த நூற்றாண்டில் சாத்தியமாகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்