சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 262

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 262

04-11-2017 — சனி

பாம்பும் அதன் மேற்சட்டையும் வெவ்வேறானவை. அதுபோலவே ஆத்மாவும் சரீரமும்  வெவ்வேறானவை.

—ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

1) ஆத்மாவும் சரீரமும் வெவ்வேறானவை – எப்படி?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்