சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 256

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 256

15-10-2017 — ஞாயிறு

 நாம் அறிவுரைகளை வழங்குகிறோமே தவிர நன்னடத்தை பயிற்சி அளிப்பதில்லை. — லாரோக்பௌகாட் .

பயிற்சி:–

 1)  அறிஞரின் கூற்றில் என்ன அறிவுரை இருக்கின்றது?

2)  பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனுக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு ஒரு வாரம் கழித்து வரச் சொன்ன சம்பவத்தை நினை கூர்வோமே!வாழ்க வளமுடன்.

3)  அறிஞரின் ஆதங்கம் இப்போது நிறைவேறியுள்ளதா?

4)  எவ்வாறு  நிறைவேறியுள்ளது.?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்