சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 235

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 235

03-12-2016 — சனி

‘அகந்தையைத் துறந்தால் அருளைப் பெறலாம்’

. . . ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி.

பயிற்சி—
1) இது உண்மையன்றோ!
2) இது எவ்வாறு நடக்கின்றது?

3) அருள் இல்லை என்றால் விளைவு என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்             வளா்க அறிவுச் செல்வம்