சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 226

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

29-10-2016 — சனி

‘மனதில் பார்க்கும் வெற்றுக் காட்சியை தீர்மானமாக அடைய நினைத்தால், முயற்சி செய்தால்,  அதன்படி வெற்றி பெற்ற வீரனாக வாழ ஆரம்பித்தால், மிக எளிதாக வெற்றியும் வந்துவிடும்’

. . . ஹென்றி டேவிட் தோரா

பயிற்சி—

1) இது உண்மையாக நடக்குமா?
2) அப்படியானால் எல்லோருமே இவ்வாறு செய்யலாமே!
3) குறிப்பாக இளம் வயதில் இளைஞர்கள் இவ்வாறு செய்து பார்க்கலாமே!
4) இது எந்த நியதியின்படி நடக்கின்றது?
5) மகரிஷி அவர்கள் கூறியுள்ளதனை ஹென்றி டேவிட் தோராவின் கூற்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்