சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 22

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

20-12-2014

தைரியம் உங்கள் தாரக மந்திரமாகட்டும். உலகில் தோன்றியதற்கு அடையாளமாக வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு நல்லதை சாதித்துக் காட்டுங்கள்.

…….சுவாமி விவேகானந்தர்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்