சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 218

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

 

01-10-2016 — சனி

“ஆழ்ந்த மன ஏக்கத்தால் அழுதால் இறைவனைக் காணமுடியும்.”
                                                                                                    . . .    பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

பயிற்சி:–
                 1) ஞானயோகத்தில் இறைவனைக்கான என்ன செய்ய வேண்டும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்