சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 211

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

                                                                                                                                   09-09-2016 — வெள்ளி

 

தெய்வீகத்தன்மை இல்லாமல் பெறுகின்ற மிதமிஞ்சிய அறிவும், ஆற்றலும் மனிதர்களை கீழானவர்களாக மாற்றிவிடும்.

                                                                                                                    ….. சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி:–

1)   எப்படி?

2)   ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்.?

 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்