சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 202

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

06-08-2016 — சனி

தோல்வியில் இருவிதம். ஒன்று சிந்தித்தும் செயல் புரியாதவர்கள். மற்றொன்று சிந்திக்காமலே செயல்புரிபவர்கள்.

. . . சான்றோர் வாக்கு

பயிற்சி:–
1) தோல்விக்கும் சிந்தனைக்கும் தொடர்புள்ளதா? எவ்வாறு தொடர்புள்ளது?
2) தோல்வி அடையும்போதேல்லாம் சிந்திக்க வில்லைஎன்று பொருளா?
3) சிந்தித்தும் செயல் புரியாமை பற்றியும், சிந்திக்காமலே செயல் புரிவது பற்றியும் என்ன கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்.
உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.
நன்றி,
வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்