சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 200

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

30-07-2016—சனி

‘ பேசப்போவது எல்லாவற்றையும் நன்றாக யோசி. ஆனால் யோசித்ததை எல்லாம் பேசிவிடாதே?

 ….. டெலானி.

பயிற்சி—
1) யோசிக்கவும் சொல்கிறார் அறிஞர் டெலானி, அதே நேரத்தில் எச்சரிக்கையையும் விடுக்கிறார். ஏன்?
2) மனவளக்கலையின் எந்தப் பயனை வளர்க்கக் கூடியது அறிஞர் டெலானியின் இவ்வறிவுரை?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளா்க அறிவுச் செல்வம்