சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 196

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

16-07-2016 — சனி

‘கல்வி என்பது ஒருவன் அறியாத பொருளை அறியவைப்பது அல்ல, ஒருவனுக்குத் தெரியாத  பண்புகளைத் தெரியவைப்பது.’

….. ரஸ்கின்.

பயிற்சி—
1) கல்வி பற்றி மற்ற அறிஞர்கள் கூறுவதோடு ரஸ்கின் அவர்களின் இந்தக் கூற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அக்கல்வி விரைவில் மலர்ந்திட உங்களின் மௌன ஊடகத்தை பயன்படுத்தலாமே! இது இப்போது சமுதாயத்தின் தேவையாக உள்ளதன்றோ! வாழ்க வளமுடன்.
2) சமுதாய அக்கறை என்பது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு  

 08-07-2016-வெள்ளி

வாழ்க வளமுடன்.

                   செவ்வாய்க் கிழமைகளில் சத்சங்க நிகழ்வு இல்லையாயினும், வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை(19-07-2016) குருபூர்ணிமா தினமாதலால், அன்று சிறப்பு அறிவிற்கு விருந்திற்காக சத்சங்கத்தில் கூடி எல்லா அருளாளர்களின் அருளாசிகளைப் பெறுவோம்.

வாழ்க வளமுடன்.

www.prosperspiritually.com

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்
உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.
நன்றி,
வாழ்க வளமுடன்