சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 192

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

02-07-2016 — சனி

‘வெற்றி உருவாகக் காலம் பிடிக்கும். காத்திருக்கப் பொறுமையின்றி முயற்சியினைக் கைவிடாதீர்கள்.’
                                                                                                        …. ரோஸி போப்.
பயிற்சி—
1) இவ்வறிவுரை எல்லாத்துறையிலும் இருப்பவர்களுக்கும் தானே?!
2) நம்மைப் பொருத்த வரை, குறிப்பாக யாருக்கு?
3) இறை உணர் ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு இவ்வறிவுரையின்படி ‘வெற்றி’ என்பது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்

முன்அறிவிப்பு

            01-07-2016

வாழ்க வளமுடன்.

வருகின்ற ஞாயிறன்று(03-07-2016) அறிவிற்கு விருந்தில் படைக்கப்படவிருகின்ற விருந்து . . .

இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுய்வீர்!

                                       … வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

FFC – 203

                                                                                                                                                                                 03-07-2016-ஞாயிறு

புதிய முன்னறிவிப்பு -FFC-203-1-7-16

அன்புடையீர்  

வாழ்க வளமுடன். பயன் பெற வாழ்த்துக்கள்.

தங்களின் மேலான கருத்துக்களை இணைய தளத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டப்படுகின்றது.

நன்றி.

www.prosperspiritually.com