சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 186

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

11-06-2016 — சனி

மிக்க குறைந்தததைக் கொண்டு திருப்தியடைபவனே முதன்மையான செல்வன். ஏனெனில் இயற்கையின் செல்வம் திருப்திதான்.

 ….. சாக்ரடீஸ் .

பயிற்சி—
1) தனக்குப் பொருந்தியதை சமுதாயத்திற்கும் சொல்கிறாரா சாக்ஸ்ரடீஸ்? எப்படி?
2) முதன்மையான செல்வம் என்கிறாரே‘ இது எப்படி?
3) இயற்கைக்கு திருப்தி உண்டா?.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்